Organisch

Het woord organisch staat  het gebruik van organisch materiaal of te wel alles wat met planten of verteerde planten, bomen maar ook dierlijke mest te maken heeft.  De planten leveren organisch materiaal en de bodem vraagt daarom om gezond te blijven. De plant vraagt weer om een gezonde bodem. Er is sprake van een natuurlijk spel van vraag en aanbod. Daarnaast slaat economie natuurlijk ook op het handelsverkeer dat ontstaat door VICOE. Zo zijn er aanbieders van organisch materiaal / biomassa zoals burgers, boeren, natuur organisatie’s en kwekers.  De vraag naar organische stof is er ook,  de landbouw heeft de komende jaren erg veel organisch materiaal nodig. Het geheel sluit naadloos aan op het nieuwe beleid uit Den Haag en Brussel.