De nieuwe economie

Binnen VICOE worden biomassa stromen opgewaardeerd van afval tot nuttige producten. Die opwaardering zorgt voor een nieuwe economische activiteit met werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Een goed verdienmodel trekt kapitaal aan om te ontwikkelen en te realiseren.

Aangezien de organische reststromen van burgers, gemeenten, boeren, waterschappen, natuurorganisaties, tuinders, landschapbeheerders  kunnen komen, hebben veel partijen binnen VICOE elkaar ook echt nodig. Daardoor is het een ontschottend project. Bedrijven, instituten en organisaties die elkaar doorgaans nauwelijks kennen, krijgen een directe relatie dankzij VICOE. Hierdoor leren ze elkaar kennen en begrijpen. Dat maakt het uiteindelijk ook mogelijk om er gemeentelijk, provinciaals of landelijk overheidsbeleid op te ontwikkelen.