Vitale Circulaire Organische Economie

Vicoe is de afkorting voor Vitale Circulaire Organische Economie. De term vitaal slaat op een vitale bodem. Een vitale bodem geeft vitale, gezonde, krachtige gewassen. Het CIRCULAIRE gaat over op de kringloop van voedingstoffen. Door de bodem te voeden met geschikte organische stof, ontstaat een heel actief bodemleven dat in symbiose met de plant voor een goede groei zorgt. De plantendelen die vervolgens groeien en na het oogsten en de consumptie over blijven, vormen weer organisch stof om de bodem te voeden. Zo is de kringloop rond.

Economie is er natuurlijk aan verbonden, maar op een andere manier dan nu ( lineair)  gebruikelijk is. Deze manier van werken raakt vele doelen, voorbeelden zijn biodiversiteit, koolstof binding, schoon water. Het past 100% in natuurinclusief werken, voor de landbouw maar ook voor het stedelijke gebied.