Nieuws

okt 29, 2020

VICOE - Rondetafelgesprek 2 september 2020


Op woensdag 2 september 2020 van 19:00 tot 21:00 uur vond een rondetafelgesprek plaats in de Raadszaal gezien de gemeente Zundert hierbij fungeerde als gastheer. Doel van het rondetafelgesprek was om alle stakeholders bij te praten over de stand van zaken betreffende VICOE en het verkrijgen van draagvlak voor de aanvraag van een proeftuinstatus of vergelijkbare status.
 
Naast de leden van Stichting VICOE waren aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente Zundert, Rabobank De Zuidelijke Baronie, Coöperatieve Vereniging Treeport, Stichting European Plant Support, ZLTO, Brabants Landschap, waterschap Brabantse Delta, Fruitport, provincie Brabant, Vitale Bodem en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Na een welkom met toelichting door voorzitter Piet Utens startte de presentatie over de (duurzame) vitale bodem door René Jochems. Deze werd gevolgd door een presentatie over het onderzoek naar het project compostering door Eelco Rodenburg. Na actualiteiten te hebben uitgewisseld over o.a. Vitale Bodem, Brabants Bodem en het Van Gogh Nationaal Park gingen de aanwezigen in overleg over de te volgen weg om te komen tot voldoende ruimte in regelgeving om projecten vanuit VICOE te kunnen gaan opstarten. Betreffende de verdere uitwerking daarvan werd hulp aangeboden van zowel overheidswege als vanuit de stakeholders.
 
De komende weken zal VICOE daarom gebruiken om de aanvraag/behoefte zo compleet mogelijk te omschrijven zodat op een juiste wijze gebruik gemaakt kan worden van alle aangeboden hulp. Zodra er nieuws is en/of meer duidelijkheid dan zal VICOE de betrokkenen daarover nader informeren.

foto1.png