Biodiversiteit in de plus

Het gevolg van VICOE is dat de biodiversiteit stijgt. Door het niet gebruiken van chemie, blijven er veel meer organismen, zoals kleine insecten, maar ook kruidachtige gewassen en micro organismen vitaal en functioneel. Dat zorgt voor veel meer natuurlijke weerstand in een gewas, wat weer voor een verdere vermindering van het gebruik van chemie leidt. Op deze manier wordt een gezond ecosysteem -dat geen schade toe te brengt aan mens en milieu- hersteld. In feite is een vitale bodem de basis voor het  goed functioneren van het voedselweb. De biodiversiteit profiteert er van maar ook de mens. Vitale bodem geeft ook vitale producten ( meetbaar). De kwaliteit van het bodemwater zal verbeteren door de vitale bodem. De beschikbaarheid van schoon water en het waterbergende vermogen zal een grotere vraag worden in de directe toekomst.