CO2/klimaat

Dat er een andere manier van werken goed is voor de CO2 reductie is ons duidelijk. De eerste winst is het vervoer beperken,lokaal verwerken is veel beter. Het benutten van goede grondstoffen geeft meer rendement dan het verbranden wat nu te vaak het geval is. De uitstoot van verbranden geeft de nodige CO2.De enorme reductie is ook te verkrijgen door geen/minder kunstmest meer te gebruiken. De productie van kunstmest is een enorme bron van CO2 uitstoot, er gat ook veel aardgas in het proces. Dan komt vervoer en toepassing er nog eens bij. Het resultaat van een vitale bodem is een vitaal gewas. Een vitaal gewas neemt veel meer CO2 op dan nu regulier is. De opname van een vitaal gewas is vele malen hoger dan bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde gewassen (nihil) Door een effectievere en vitale bodem zijn er minder bodembewerkingen nodig , het materiaal voor bewerkingen kan vele malen lichter. Dit heeft tot resultaat dat er aanzienlijk minder CO2 vrij komt en de boer met goedkoper materiaal kan werken.