Bodem centraal

VICOE is een project waar een gezonde vitale  bodem centraal staat. Een bodem met een gezonde bodembiologie geeft een gezond gewas. Om het bodemleven te voeden, is organische stof gemaakt uit biomassa onontbeerlijk. Binnen het project VICOE speelt organische stof, de winning, verwerking en toepassing ervan een centrale rol. Zie het dat biomassa zoals maaisel, GFT afval, mest en snoeiafval in een gebied wordt verzameld en wordt verwerkt tot allerlei producten als bokashi, compost, groen gas, grondstoffen voor bioplastic of medicijnen.. Burgers, industriële bedrijven en boeren en tuinders maken hier weer gebruik van. Zo is de cirkel rond.